DeWalt på Säve Flygplats

DeWalt, Stanley och Black & Decker bjöd på återförsäljarkonferens. Man valde att lägga den i ett gammalt nedlagt bergrum från kalla kriget. En spännande och annorlunda lokal att lägga ett event på. Mobiltäckningen var obefintlig vilket ibland kan vara önskvärt. Vår uppdragsgivare Brandon Live stod för framtagning av koncept, vi stod för produktion av ljud, ljus samt bild.