Toyota Chefskonferens

Toyota har regelbundet en konferens för deras återförsäljarchefer. Det brukar oftas kombineras med en produktutbildning. Denna gången var det nya Avensis Diesel som stod i fokus. Vi levererade inte bara ljud, ljus och bildutrustning utan även tyger, dekor och vepor. Uppdragsgivare var Brandon Live.