Ultrawide

I vår kommer vi göra en handfull olika projekt där vi har valt att använda en lite annorlunda lösning med en extremt bred bild. Det är ett annorlunda sätt att tänka, och begränsningarna är få. Bilden illustrerar hur man använder en bakgrundsbild och på den lägger ut en kamerabild och en presentation bredvid varandra. Det finns givetvis en mängd olika kombinationer. En videokonferens där man ser flera parter samtidigt, eller varför inte en presentation med frågor kombinerat med liveresutat från deltagarnas mentometrar. Givetvis med företagets eller konferensens tema som bakgrund för att förstärka budskapet.