Tjänster

Ljud med mera är ett tjänsteföretag. Många tror att vi jobbar med att hyra ut utrustning, och det gör vi också, men vår huvudsakliga leverans är inte att hyra ut utrustning utan att leverera en en helhetslösning inom teknikområdet. Där är vår utrustning ett viktigt verktyg. Läs mer om vår utrustning här.

Vårt jobb börjar oftast flera månader innan genomförande. Man brukar säga att huvuddelen av vårt jobb består av förarbete. Där planerar, visualiserar, projekterar vi vår leverans, bokar på vår personal samt kompletterar med frilansande tekniker just för att du som kund ska få personal med rätt kompetens på plats.

Vår leverans består ofta av både ljus- ljus samt bild. Den djupa kompetensen om de tre områdena är vår största styrka. Det kan vara en konferens, en produktlansering, en konsert, ett publikt event eller en utställning. Exempel på projekt kan ni hitta under referenser.